• Zdeněk Lukeš v.o.s.

  Vedení účetnictví, daňové evidence pro obchodní společnosti a fyzické osoby - plátce DPH.


  Účetnictví Lukeš s.r.o.

  Vedení účetnictví, daňové evidence pro obchodní společnosti, fyzické osoby a příspěvkové organizace - neplátce DPH.


  Ing. Zdeněk Lukeš - daňový poradce

  Daňový poradce č. 1828 - daňové, účetní a ekonomické poradenství, zpracování daňových přiznání.

 • Účetnictví Lukeš s.r.o.

  Vedení účetnictví, daňové evidence pro obchodní společnosti, fyzické osoby a příspěvkové organizace - neplátce DPH.


  Ing. Zdeněk Lukeš - daňový poradce

  Daňový poradce č. 1828 - daňové, účetní a ekonomické poradenství, zpracování daňových přiznání.


  Zdeněk Lukeš v.o.s.

  Vedení účetnictví, daňové evidence pro obchodní společnosti a fyzické osoby - plátce DPH.

 • Ing. Zdeněk Lukeš - daňový poradce

  Daňový poradce č. 1828 - daňové, účetní a ekonomické poradenství, zpracování daňových přiznání.


  Zdeněk Lukeš v.o.s.

  Vedení účetnictví, daňové evidence pro obchodní společnosti a fyzické osoby - plátce DPH.


  Účetnictví Lukeš s.r.o.

  Vedení účetnictví, daňové evidence pro obchodní společnosti, fyzické osoby a příspěvkové organizace - neplátce DPH.

ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY - DAŇOVÉ PORADENSTVÍ - DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Daňová evidence

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrných hlášení
 • zpracování účetní závěrky, podkladů k inventarizaci
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, dani silniční a ostatním daním
 • účetní a daňové poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
více >>

Účetnictví

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrných hlášení
 • zpracování účetní závěrky, podkladů k inventarizaci
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, dani silniční a ostatním daním
 • účetní a daňové poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
více >>

Mzdová agenda

 • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ
  měsiční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
 • příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění)
 • roční zúčtování daně z příjmu zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmu fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy
 • mzdové listy
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování na úřadech
více >>

Rekonstrukce účetnictví

 • V případech, kdy daňový subjekt nemá zpracované účetnictví nebo daňovou evidenci za minulá období nebo má účetnictví nekompletní, popřípadě poškozené je nutné provést rekonstrukci účetnictví nebo daňové evidence
 • Zpracování všech dodaných dokladů
 • Zpracování chybějících mezd včetně zaslání přehledů soc. a zdr. pojištění
 • Zajištění chybějících dokladů od dodavatelů
 • Vyhotovení účetních knih
 • Zpracování inventarizace majetku a závazků
 • Zpracování účetních závěrek
 • Zpracování daňových přiznání
více >>

Daňové a účetní poradenství

 • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Zpracování kontrolního hlášení
 • Zpracování daňového souhrnného hlášení
 • Zpracování daňového přiznání k silniční dani
 • Zpracování daňového přiznání k majetkovým daním
 • Účetní poradenství v záležitostech vedení účetnictví a daňové evidence
 • Daňové poradenství ve všech případech týkajících se daňové problematiky
 • Zastupování daňovým poradcem před správcem daně v případech daňové kontroly a ostatních záležitostech
více >>

Účetnictví příspěvkových organizací

 • Zpracování předaných účetních dokladů a vyhotovení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • Vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • Zpracování personální agendy
 • Kompletní zpracování mezd
 • Zpracování čtvrtletních výkazů P1-04 včetně zavedení do systému MŠMT
 • Zpracování výkazů ISP, včetně zavedení do systému MFČR
 • Zpracování čtvrtletních účetních závěrek včetně zavedení do systému MFČR
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Příprava podkladů ke kontrole
 • Zastupování na úřadech
více >>
ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY - DAŇOVÉ PORADENSTVÍ - DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

O nás

O nás

Zajišťujeme průběžné vedení účetnictví, klient je pravidelně informován o ekonomických výsledcích své firmy. Provádíme také rekonstrukční účetnictví. Nabízíme individuální přístup, profesioální jednání a jistotu ve formě pojištění profesní odpovědnosti. Pracujeme na základě sjednané smlouvy o zpracování účetnictví. Ta je sjednána po vzájemné dohodě. Ke zpracování účetní agendy využíváme účetní software POHODA.

Zpracování účetní agendy provádíme ve své kanceláři, kde využíváme vlastní výpočetní techniku a převážně jsou zde také prováděny případné daňové a jiné kontroly. Na přání klienta můžeme zpracovávat účetnictví i v jeho firmě. Mezi naši klientelu patří drobní živnostníci, obchodní společnosti, příspěvkové organizace a neziskové organizace. Na Vaši žádost Vám zpracujeme konkrétní cenovou nabídku.

Ceník

Ceník

Vedení daňové evidence
- položka pro plátce DPH
28,30 Kč
- položka pro neplátce DPH
21,00 Kč
- měsíční paušál (kontrola dokladů, aj.)
699,- Kč
- práce spojené s uzavřením účetního období
2 797,- Kč
Vedení účetnictví
- řádek v účetním deníku, KP, KZ
21,00 Kč
- měsíční paušál (kontrola dokladů, aj.)
699,- Kč
- zpracování účetní závěrky
4 195,- Kč
Zpracování mezd, vedení personalistiky
- výpočet mezd, personalistika
191,- Kč
Zpracování daňového přiznání
- k dani z přidané hodnoty
699,- Kč
- k dani z příjmů právnických osob (vč. příloh)
2 797,- Kč
- k dani z příjmů fyzických osob (vč. příloh)
od 1 398,- Kč
- přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
1 398,- Kč
- k dani silniční
699,- Kč
+ 40,- Kč / auto
- k ostatním daním
od 1 398,- Kč
Ekonomické a daňové poradenství::
- ekonomické a daňové poradenství (hod)
955,- Kč
ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY - DAŇOVÉ PORADENSTVÍ - DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Kancelář Olomouc

Pasteurova 905/10
779 00, Olomouc
Tel/Fax: 585 420 444

Kancelář Ludslavice

Ludslavice 165
768 52, Ludslavice
Mob: 603 437 577

Zdeněk Lukeš v.o.s.

Ludslavice 165
768 52 - Ludslavice
IČO: 27715761
DIČ: CZ27715761

Společnost zapsaná v OR dne 31. ledna 2007, vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka A 19525.
Účetnictví Lukeš s.r.o.

Ludslavice 165
768 52 - Ludslavice
IČO: 05443121


Společnost zapsaná v OR dne 4. října 2016, vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka C 95377.
Ing. Zdeněk Lukeš - daňový poradce č. 1828

Ludslavice 165
768 52 - Ludslavice
IČO: 60383887


Fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců u Komory daňových poradců od roku 1995